Каталог
Каталог товаров X
Запис Запис

ДОГОВІР ОФЕРТИ

про купівлю та виробництво ювелірного виробу

Замовник, іменований надалі «Покупець», чинний на підставі громадянської дієздатності з одного боку, та ювелірна студія EliteGold (ТОВ "ЕлітГолд"), в особі директора Обухова Андрія Олександровича, що діє на підставі статуту, іменований надалі «Виробник» , з іншого боку, керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цей договір про наступне:


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Покупець доручає, а Виробник бере на себе зобов'язання виготовити та доставити виріб (-я) Покупцю, згідно з виробленим замовленням Покупця в Інтернет магазині або фізично в студії, належної якості, з клеймом відповідної проби металу Державної пробірної служби України, а також наявністю вставок (дорогоцінних) , напівдорогоцінних), якщо такі мали місце під час замовлення.


УМОВИ РОБОТИ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

Ми працюємо з дотриманням усіх гарантій та стандартів виробництва, з урахуванням воєнного часу можливі коригування за термінами виготовлення, будь ласка ознайомтеся з умовами нижче:

1. Виробник несе повну матеріальну відповідальність за виготовлення ювелірного виробу у період воєнного часу.

2. Час на виготовлення ювелірного виробу може бути збільшено відповідно до ситуації, що склалася на поточний момент часу (блокування транспорту, комендантська година, завдання збитків виробничим потужностям, безпосередньо бойові дії, затримка доставки тощо) і в середньому становить від 4 тижнів (28 днів), проте Виробник зобов'язується вжити всіх можливих заходів для прискорення процесу виробництва та здачі замовлення Покупцю.

3. У разі якщо виготовлення ювелірного виробу неможливо, Виробник здійснює Покупцеві повернення коштів протягом 14 банківських днів.

4. Якщо Покупець скасовує замовлення до початку виробництва (3 календарні дні з моменту отримання авансу), Виробник здійснює Покупцеві повернення коштів протягом 14 банківських днів у повному обсязі.

5. Якщо Покупець скасовує замовлення після початку виробництва, після закінчення 3 календарних днів після внесення коштів, аванс не повертається.

6. Якщо Покупець не виходить на зв'язок протягом 10 календарних днів (якщо це не було раніше обумовлено), після закінчення процесу виробництва та повідомлення Виробником усіма можливими способами, замовлення вважається автоматично анульованим без повернення авансу.

7. Сума авансу складає 20% вартості, зазначеної на момент розрахунку.

8. Виробник зобов'язується забезпечити належну якість виготовлення виробу, закріплення каміння, покриттів, гравіювання тощо. згідно з нормами виробництва ювелірних прикрас ДСТУ 3375-96, ДСТУ 3527-97.

У всіх інших випадках ми керуємося пунктами цього договору.


ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виробник зобов'язується:

2.1.1. Виготовити вироби, передбачені п. 1.1. цього договору, відповідно до вимог зазначених у замовленні Покупця.

2.1.2. Інформувати Покупця на його вимогу всю інформацію про хід виготовлення замовлення.

2.1.3. Передати Покупцеві виріб(-и), документи на виріб(и), права на продаж та перепродаж куплених виробів відповідно до законодавства України.

2.1.4. Випробовувати виріб, замовлений Покупцем, для підтвердження справжності якості металу.

2.1.5. Забезпечити належну якість виготовлення виробу, закріплення каміння, покриттів, гравіювання тощо. згідно з нормами виробництва ювелірних прикрас ДСТУ 3375-96, ДСТУ 3527-97.

2.1.6. Здійснити заміну виробу, повне або часткове повернення коштів через неналежну якість виготовлення виробу в момент отримання або після отримання Покупцем протягом 14 днів з дня отримання, а саме:

- бракованого металу та його технічних властивостей та характеристик, що виникає при литті виробу або його остаточній обробці;

- невідповідність проби металу, заявленої Виробником у момент замовлення Покупцем;

- неправильне закріплення вставки, відсутності тримачів (крапанів), окремих елементів виробу.

- невідповідність технічним характеристикам вставки з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, заявленої Виробником у момент замовлення Покупцем;

2.1.7. Здійснити заміну виробу, повне або часткове повернення коштів через письмову чи усну заяву замовника про повернення виробу в момент отримання або після отримання Покупцем протягом 3 днів з дня отримання.

2.1.8. Здійснити повернення передоплати за виготовлення виробу в повному обсязі, за відсутності обставин, пов'язаних з початком виготовлення даного виробу, у разі виникнення обставин, пов'язаних з виробничим процесом, замовник має право на повернення суми передоплати за вирахуванням витрат на етап чи етапи виробництва, але не більше ніж сума фактичної передоплати.

2.1.9 Здійснити гарантійний ремонт протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту передачі виготовленого виробу замовника за власний рахунок, включаючи витрати на транспортування перевізником (якщо це необхідно), а також здійснити післягарантійне обслуговування згідно з прейскурантом послуг.

2.2. Виробник має право:

2.2.1. На відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням замовлення за цим договором. Загальна сума видатків не повинна перевищувати суму, обумовлену при замовленні Покупцем, якщо немає додаткових умов або обставин.

2.2.2. На одержання винагороди за виконання замовлення за цим договором у розмірі, зазначеному у п. 3.1 цього договору. Сума винагороди входить у ціну виробу, вказану у замовленні.

2.2.3. На зміну кінцевої вартості виробу при коливаннях курсу валют на світовому ринку, при зміні вартості державних мит, якщо не було виконано умов, що гарантують Покупцеві фіксовану ціну на вироби, описані в розділі «Доставка та оплата» інформаційного магазину elitegold.ua.

2.2.4. На відмову від виготовлення одного або кількох виробів Покупця з подальшим поверненням передоплати Покупцю у повному обсязі за невиготовлені вироби.

2.3. Покупець зобов'язується:

2.3.1. Прийняти від Виробника вироби в обсязі та строки відповідно до зробленого раніше замовлення, якщо немає обставин, пов'язаних із зростанням курсу валюти, форс-мажору, а також затримки у нанесенні тавра Державною Пробірною службою України.

2.3.2. Надавати Виробнику необхідну інформацію, матеріали, що знаходяться у його розпорядженні, для виконання зобов'язань Виробника за цим договором (розмір виробу, колір вставки, тип вставки та інші).

2.3.3. Відшкодувати Виробнику всі витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за цим договором, а також сплатити винагороду відповідно до розділу 3 договору.

2.3.4. Відшкодувати Виробнику витрати, пов'язані з наданням невірної інформації на момент замовлення Покупцем, а також витрати, пов'язані з виправленням недоліків виробу, що виникли через надання невірної інформації Покупцем, за винятком зміни розміру кільця, що одноразово здійснюється безкоштовно Виробником.

2.3.5. Відшкодувати Виробнику витрати, пов'язані з пересиланням виробу, якщо виріб відповідає всім характеристикам, обумовленим під час замовлення.

2.4. На відмову від виготовлення або продажу одного або декількох виробів Покупця без відшкодування передоплати у випадках, коли Покупець у 30 (тридцяти) денний після оповіщення про готовність не забрав вироби, включаючи, але не обмежуючись парканом з точки самовивезення, виклику кур'єра або на відділенні поштової служби, а також якщо не сповістив Виробника про відміну замовлення та намір про повернення коштів.


ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Відшкодування понесених Виробником витрат, а також винагорода провадиться Покупцем при замовленні або доставці та передачі виробу готівкою або шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок (картрахунок), зазначений Виробником.


ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Покупець, а також Виробник має право у будь-який час відмовитися від цього договору, відшкодувавши іншій стороні всі збитки, завдані внаслідок виконання цього договору.

4.2. У разі дострокового припинення цього договору на вимогу Покупця, Покупець зобов'язаний сплатити Виробнику винагороду відповідно до умов цього Договору.

4.3. Зміни до цього договору оформляються сторонами у тій формі, як і основний договір, шляхом підписання додаткових угод до договору.

4.4. Договір набирає чинності з моменту надання Покупцем своєї згоди на електронному сайті elitegold.ua шляхом натискання на кнопку "Я згоден (згодна) з Умовами покупки та Угодою про купівлю" з проставленням відповідного значка, що підтверджує згоду Покупця, у спеціальному осередку або інформування шляхом телефонного дзвінка або будь-яким іншим способом про намір здійснити замовлення, та підтвердження замовлення шляхом здійснення передоплати на рахунок вказаний Виробником, картрахунок за готівку.

4.5. Договір припиняє свою дію у випадках, передбачених чинним законодавством України.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виробник несе повну матеріальну відповідальність за передані йому Покупцем матеріальні цінності для виконання виробу з моменту отримання матеріальних цінностей до передачі або повернення їх Покупцю.

5.2. У разі порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання чи неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.3. Покупцю роз'яснено і Покупець розуміє, що Виробник є виробником виробів, представлених на сайті www.elitegold.ua, займається виробництвом та продажем ювелірних виробів, Виробник пропонує Покупцю сервіс з консультування, підбору та координації доставки продукції, що сподобалася.

5.4. Покупцеві роз'яснено норми українського законодавства, в т.ч. в частині того, що ювелірні вироби відповідної якості обміну та поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених п. 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8.


ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Виробник може відступити від вказівок Покупця, якщо цього вимагають інтереси Покупця і Виробник не міг заздалегідь запросити Покупця або не отримав своєчасно відповіді на свій запит. У цьому випадку Виробник зобов'язаний повідомити Покупця про допущені відступи не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту такого відступу.

6.2. Виробник має право перевіряти виконання виробу третім особам.

6.3. Ювелірні вироби, підготовлені до продажу, відповідають ДСТУ 3375-96, ДСТУ 3527-97, мають державні пробірні клейма, пломби та товарні ярлики.


ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків за Договором у разі настання форс-мажорних обставин (непереборної сили): війна та військові дії, неправомірні акти державних органів, пожежа, ураган, землетрус тощо, або інших обставин , які настали після підписання договору та не могли бути передбачені сторонами під час укладання договору.

7.2. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, зобов'язана без затримки протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити в письмовій формі шляхом SMS-інформування або електронною поштою іншу сторону про початок та припинення дії цих обставин, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

7.3. Сторона, яка несвоєчасно повідомила іншу сторону про дію обставин непереборної сили, не має права посилатися на ці обставини як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання обов'язків за договором, за винятком випадків, коли обставини непереборної сили не дозволяють поінформувати іншу сторону.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих він зобов'язань терміном дії, зазначених у п. 7.1 цього договору обставин. У разі, коли дія зазначених обставин триває більше одного місяця, кожна зі сторін має право на розірвання договору в односторонньому порядку та не несе відповідальності за розірвання за умови, що вона попереджає про це іншу сторону не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів. до розірвання.


ПОКУПЦЯ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________/_________________

ВИРОБНИК

ELITEGOLD™

Юр. реквізити:

ТОВ "ЕлітГолд"

Свідоцтво № 42655215

Фіз. адреса: м. Київ, (вул. Михайлівська, 22Б)

_____________/_____________

Завантажити у PDF